skip to Main Content

Cookies

Når du besøger unikkehjem.dk indsamles der oplysninger om dig, som bliver brugt til at tilpasse og forbedre vores indhold. Hvis du ikke ønsker, at der bliver indsamlet oplysninger om dig, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af hjemmesiden. I de nedenstående afsnit har vi uddybet, hvad det er for informationer, der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Hjemmesiden anvender “cookies”, som er en tekstfil, der gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med formålet at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan dog ikke indeholde skadelig kode som fx. virus.

Det er muligt for dig at slette eller blokere for cookies. Det kan du gøre ved at følge denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du følger vejledningen og sletter eller blokerer cookies, så vil de annoncer du ser kun blive mindre relevante for dig, mens de vil optræde hyppigere. Du kan samtidig også risikere, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, som du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

Persondatapolitik

Lena Pedersen er indehaver af hjemmesiden, og vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt. Vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af dine personoplysninger. Unikke Hjem ApS registrerer og behandler personoplysninger i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor. Vi vil altid sikre, at dine personoplysninger behandles med respekt og fortrolighed, og vi indsamler og behandler ikke personoplysninger, som ikke er relevante for formålet.

Vi har på den baggrund udarbejdet denne privatlivspolitik, der fortæller noget om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Ved personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Når du handler på www.unikkehjem.dk eller tilmelder dig vores nyhedsbrev, eller når du på anden måde kommunikerer med os, modtager og indsamler vi en række personoplysninger om dig. Dette gør os til dataansvarlige. Den dataansvarlige er derfor:

Lena Pedersen
Ahlefeldtsgade 22
1359 Kbh. K

+45 6177 9755
mail@lenapedersen.com

Du kan altid kontakte os vedrørende denne privatlivspolitik, herunder vores indsamling og behandling af dine personoplysninger ved at skrive til info@unikkehjem.dk

FORMÅLET MED INDSAMLINGEN
Når du handler på www.lenapedersen.com, har vi brug for visse personoplysninger for at kunne handle med dig, levere varer, nyheder og andre tjenester til dig. Unikke Hjem ApS registrerer og behandler derfor personoplysninger om dig, som du selv afgiver, eksempelvis når du:

 • Foretager et køb på www.lenapedersen.com
 • Tilmelder dig vores nyhedsbrev
 • Deltager i en konkurrence
 • Returnerer en vare eller reklamerer over en vare
 • Sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback, eller
 • I øvrigt giver personoplysninger til os via www.unikkehjem.dk eller på anden vis

De oplysninger, som vi indsamler og behandler i den sammenhæng, er primært:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Betalingsoplysninger

 

RETSGRUNDLAG
Vi er til enhver tid forpligtet til at sikre, at vi har et lovligt retsgrundlag til at behandle dine personoplysninger.

Vores behandling af dine personoplysninger er primært baseret på et samtykke fra dig. Du vil til enhver tid kunne trække dit samtykke tilbage, uden at det dog påvirker lovligheden af den behandling af dine personoplysninger, der er sket forud for tilbagekaldelsen af samtykket.

Vores behandling af dine personoplysninger kan også være baseret på, at det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af en aftale med dig.

Vores behandling af dine personoplysninger kan i særlige tilfælde hvile på, at behandling er nødvendig for, at vi kan overholde en retlig forpligtelse eller varetagelse af en legitim interesse.

 

VIDEREGIVELSE OG OVERLADELSE AF PERSONOPLYSNINGER
Dine personoplysninger kan blive videregivet til offentlige myndigheder, i det omfang vi er forpligtet hertil i henhold til dansk ret.

Dine personoplysninger kan blive videregivet til vores samarbejdspartnere, som i så fald behandler dine personoplysninger på vores vegne og efter vores konkrete og formålsbegrænsede instruks (en såkaldt databehandler).

Vi overfører ikke personoplysninger til behandling uden for EU/EØS eller til en international organisation, medmindre der foreligger et lovligt overførselsgrundlag. I så fald vil du modtage orientering herom forinden overførslen.

Vi sælger, videregiver eller på anden måde overdrager derudover ikke dine data til andre tredjeparter.

 

SLETNING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Dine personoplysninger slettes som udgangspunkt, når formålet med opbevaringen er udtømt.

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, opbevares dine personoplysninger så længe du modtager nyhedsbrevet.

Personoplysninger opbevares i øvrigt i 5 år for at opfylde bogføringslovens bestemmelser.

 

DINE RETTIGHEDER
De gældende databeskyttelsesregler giver dig (under visse betingelser) en række rettigheder i forhold til dine personoplysninger. Det er:

 • Retten til at få oplyst hvilke personoplysninger, vi har registreret om dig (retten til indsigt)
 • Retten til at få rettet ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante personoplysninger (retten til berigtigelse)
 • Retten til at få begrænset omfanget af behandling af dine personoplysninger (retten til begrænsning)
 • Retten til at gøre indsigelse mod nærmere bestemte behandlinger af dine personoplysninger (retten til indsigelse)
 • Retten til at få overflyttet dine personoplysninger til tredjemand (retten til dataportabilitet)
 • Retten til at få slettet af dine personoplysninger (retten til at blive slettet)

Ethvert spørgsmål eller anmodning, begæring eller henvendelse i øvrigt vedrørende udøvelse af dine rettigheder skal ske skriftligt til mail@lenapedersen.com

 

KLAGE TIL DATATILSYNET
Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.

Klagen kan sendes til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Du finder yderligere oplysninger, herunder kontaktoplysninger, på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Back To Top